Skip to content

อัพมีเดีย คืออะไร?

UpMedia คือสื่อโฆษณานอกบ้านรูปแบบใหม่ที่ถูกติดตั้งที่ผนังด้านในของลิฟต์และผนังด้านหน้าของพื้นที่รอลิฟต์ตามอาคารต่างๆ

โดยลักษณะสำคัญคือกรอบโปสเตอร์ และ หน้าจอ LCD ดิจิทัลที่ติดตั้งภายในลิฟต์หรือนอกพื้นที่รอ การติดตั้งอุปกรณ์สื่อดังกล่าวส่วนใหญ่จะถูกติดตั้งที่อาคารพาณิชย์ ที่พักอาศัยเพื่อเน้นการสัญจรที่สูงสุด

DSCF8869 scaled
Poster 500 x 500 px 13

รูปแบบของสื่อ

เป้าหมายของเราคือการเป็นสื่อโฆษณาในลิฟต์โดยผ่านอุปกรณ์ 03 แบบ ได้แก่ กรอบโปสเตอร์, หน้าจอ LCD แบบคู่ Full-HD และ จอ LCD ขนาดใหญ่แบบ Full-HD ทั้งภายในลิฟต์และบริเวณโดยรอบในที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน และห้างสรรพสินค้า สื่อเหล่านี้จะสร้างความประทับใจให้กับผู้ชม และสามารถโต้ตอบข้อมูลสื่อโฆษณาทั้งระหว่างการรอและภายในลิฟต์

อุปกรณ์สื่อหน้าจอ LCD ของเรามีความทนทานสูง รูปลักษณ์ระดับมืออาชีพ และป้องกัความร้อนได้เป็นอย่างดี ด้วยเทคโนโลยีสื่อ และนวัตกรรมใหม่วิดีโอความละเอียดสูงและระบบเสียงเต็มรูปแบบ สามารถสร้างประทับใจที่น่าจดจำให้กับผู้ชม

Start smarter planning with us today.