Skip to content

ลักษณะเฉพาะของอัพมีเดีย

การสัญจรอย่างยั่งยืน

มีโดยทั่วไปในอาคารต่างๆในเมือง

ใช้พื้นที่ขนาดเล็กกับกลุ่มคนจำนวนมาก

คนใช้ลิฟต์โดยทั่วไป 6 ครั้งต่อวัน

เวลาเฉลี่ยในการใช้ลิฟต์โดยประมาณคือ 15 วินาที

การเข้าถึงที่มีประสิทธิภาพ

แก้ปัญหาข้อจำกัดการมองเห็นด้วยสายตา

แก้ปัญหาข้อจำกัดทางขอบเขต

มีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาต่างๆ

ส่งสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้ลิฟต์ถือได้ว่าเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันของเรา เพราะเราต้องออกไปทำงาน ซื้อของ หรือกลับที่พักในทุกๆวัน ฉะนั้นการที่มีสื่อหรือจอภาพอยู่บริเวณลิฟต์จะทำให้ผู้ที่ผ่านไปผ่านมาเห็นสื่อต่างๆได้อย่างชัดเจน

การใช้ลิฟต์นั้นเป็นช่วงเวลาที่เราต้องรอคอยและจำเป็นต้องหาอะไรทำหรือหาจุดโฟกัส ซึ่งตรงจุดนี้เองจะสร้างโอกาสในการที่ผู้คนจะให้ความสนใจโฆษณาแบรนด์โดยจดจำแบรนด์ได้อย่างชัดเจนมากกว่า

Start smarter planning with us today.